Velkommen til NPTF


Vi er en faglig interesseorganisasjon for profesjonelle pianostemmere og teknikere i Norge, og skal gjennom vårt virke både sikre sine medlemmer et rimelig utkomme av sitt fag og yte det nasjonale kulturlivet høy kvalitet innenfor alt som har med tradisjonelle klaverinstrumenter å gjøre.


Om pianostemming


Som alle andre akustiske strengeinstrumenter, må pianoer og flygler stemmes regelmessig. Da klinger det godt og gir musikalsk glede både til utøvere og tilhørere. Det blir også holdt ved kammertonen (a'=440 eller 442 Hz), noe som er nødvendig for problemfritt samspill med andre. De to hovedgrunnene til at pianostemming er blitt en profesjon, er for det første at det må foretas en temperering. Dette krever innsikt og øvelse, foruten et øvet håndlag med verktøy, nagler og strenger for å få stemmingen til å holde.

Les merHvorfor bruke oss?


Når du velger en pianostemmer fra NPTF får du en person som har dypere kunnskap om instrumentets konstruksjon, virkemåte, historikk, effekten av klimatiske forhold m.m. Våre medlemmer er også teknikere som både reparerer, skifter deler og holder alle pianoets tusenvis av bevegelig deler justert og i topp stand. Alle pianoer og flygler er individuelt unike. Dette vet din NPTF fagperson og de vil alltid få ditt instrument til å klinge og spille optimalt ut i fra dets egne premisser.

Les mer