Velkommen til Norges Pianostemmer og Teknikerforening!

Om oss

Norges pianostemmerforening ble startet i 1923. I 1986 skiftet foreningen navn til Norges Pianostemmer og Teknikerforening (NPTF) og har for tiden 66 medlemmer fordelt over hele landet. NPTF er en faglig interesseorganisasjon for profesjonelle pianostemmere og teknikere i Norge og skal gjennom sitt virke både sikre sine medlemmer et rimelig utkomme av sitt fag og yte det nasjonale kulturlivet høy kvalitet innenfor alt som har med tradisjonelle klaverinstrumenter å gjøre. Les mer...

Hvorfor bruke en NPTF autorisert pianostemmer?

Hva karakteriserer en god pianostemmer? De grunnleggende kriteriene er god hørsel, godt musikalsk gehør, rimelig god fysikk og psykisk utholdenhet. Videre er det typisk at de beste pianostemmerne har en dypere interesse enn det rent økonomiske i å gjøre så godt stemmearbeid som mulig, på hvert eneste instrument uansett alder og kvalitet.
Les mer...

Hva er pianostemming?

Som alle andre akustiske strengeinstrumenter må pianoer og flygler stemmes regelmessig. Da klinger det godt og gir musikalsk glede både til utøvere og tilhørere. Det blir også holdt ved kammertonen (a'=440Hz), noe som er nødvendig for problemfritt samspill med andre. Les mer...