Hvorfor bruke oss?


Hva karakteriserer en god pianostemmer? De grunnleggende kriteriene er god hørsel, musikalsk gehør og rimelig god fysikk og psykisk utholdenhet. Videre er det typisk at de beste pianostemmerne har en dypere interesse enn det rent økonomiske i å gjøre så godt stemmearbeid som mulig, på hvert eneste instrument uansett alder og kvalitet.

Gjennom utdanning og yrkeserfaring utvikler de den nødvendige faglige tryggheten, kombinert med en ydmyk visshet om at man aldri blir ferdig utlært heller ikke i dette faget. Når du velger en pianostemmer fra NPTF får du en person som har dypere kunnskap om instrumentets konstruksjon, virkemåte, historikk, effekten av klimatiske forhold m.m. 

Våre medlemmer er også teknikere som både reparerer, skifter deler og holder alle pianoets tusenvis av bevegelig deler justert og i topp stand. Alle pianoer og flygler er individuelt unike. Dette vet din NPTF fagperson og de vil alltid få ditt instrument til å klinge og spille optimalt ut i fra dets egne premisser.

En god pianostemmer trenger ikke nødvendigvis være spesielt  dyktig til å spille piano.
Men på samme måte som med f. eks. pianister, musikkpedagoger og andre utøvere, er det kombinasjonen av sitt spesielle talent og øving/praksis som teller. For pianostemmere betyr dette tusener og atter tusener av stemte instrumenter.

Det er viktig at pianostemmeren har det nødvendige teoretiske grunnlaget i orden, gjerne gjennom skoler og kontinuerlig etterutdanning, men det er avgjørende at han eller hun kan håndtere stemmenøkkelen og utføre det praktiske arbeidet.