Velkommen til NPTF


Vi er en faglig interesseorganisasjon for profesjonelle pianostemmere og teknikere i Norge, og skal gjennom vårt virke både sikre sine medlemmer et rimelig utkomme av sitt fag og yte det nasjonale kulturlivet høy kvalitet innenfor alt som har med tradisjonelle klaverinstrumenter å gjøre.