Om NPTF


VÅR HISTORIE
Helt siden Johan Seb. Bachs tid, hvor man utviklet "den tempererte skala", d.v.s. en utligning av skalaens 12 halvtoner, har pianostemming vært et fag. I tillegg til et godt musikalsk gehør krever pianostemmeryrket betydelig utdanning og erfaring. Vil du være siker på at ditt instrument i varetaes på en fagmessig korrekt måte er det avgjørende at du bruker en NPTF autorisert pianostemmer.

Norges pianostemmerforening ble startet i 1923. I 1986 skiftet foreningen navn til Norges Pianostemmer og Teknikerforening (NPTF) og har for tiden 66 medlemmer fordelt over hele landet. NPTF er en faglig interesseorganisasjon for profesjonelle pianostemmere og teknikere i Norge og skal gjennom sitt virke både sikre sine medlemmer et rimelig utkomme av sitt fag og yte det nasjonale kulturlivet høy kvalitet innenfor alt som har med tradisjonelle klaverinstrumenter å gjøre.

Parallelt med pianoets 300-årige utvikling og den grunnfestedes posisjon instrumentet har i vår kultur har også pianostemmerens virke blitt en uunnværlig og høyt spesialisert profesjon. Selv gjennom de siste 10 års rivnede teknologiske og samfunnsmessige utvikling ser vi at pianoet nå som før har en unik evne til å være musikalsk midtpunkt og brobygger mellom generasjoner og mellom tradisjonelle og nye musikkformer. Vår utfordring og visjon for framtiden er derfor at vi som pianostemmere og teknikere opprettholder og videreutvikler de tradisjonelle og håndverksmessige kvaliteter samtidig som vi følger med i tiden og tar i bruk og tilpasser oss ny teknologi.