Om pianostemming

Hva er pianostemming?

Som alle andre akustiske strengeinstrumenter må pianoer og flygler stemmes regelmessig. Da klinger det godt og gir musikalsk glede både til utøvere og tilhørere.Det blir også holdt ved kammertonen (a'=440Hz), noe som er nødvendig for problemfritt samspill med andre.

De to hovedgrunnene til at pianostemming er blitt en profesjon er for det første at det må foretas en temperering, noe som krever spesiell innsikt og øvelse, og for det andre trengs det et øvet håndlag med verktøy, nagler og strenger for å få stemmingen til å holde.

Grunnen til at pianoer og flygler må tempereres er måten det musikalske tone og klangsystemet vårt er definert og fundert på. Allerede i antikken ble det av Phytagoras konstatert, da han gjennom praktiske og teoretiske forsøk prøvde å komme fram til en matematisk kartlegging og systematisering av musikken, - at det oppstår uregelmessigheter når man vil ha renstemte intervaller i kombinasjon med renstemte oktaver. I dag er vanligvis den likesvevende tempererte stemming, der oktaven deles i 12 like store halvtoneskritt, den som blir foretrukket og praktisert. Ingen intervaller er helt renstemt. Det såkalte phytagoreske komma og forskjellen på store og små halvtoneskritt er utlignet. For at man skal kunne spille like godt i alle tonearter blir dette ansett for et akseptabelt kompromiss.

For å imøtekomme kravene til stadig kraftigere, rikere og mer dynamisk klang har pianoer og flygler utviklet seg til å bli tunge konstruksjoner som kan tåle et samlet strengespenn på ca. 18 - 20 tonn. Mye av utfordringen for en pianostemmer er å balansere denne energien slik at stemmingen holder seg over lengre tid og at den tåler strekt spill.