Medlemskap

Enhver yrkesaktiv pianostemmer og -tekniker kan bli medlem og dermed ha retten til å benytte tittelen "NPTF autorisert pianostemmer og tekniker". Det kreves minimum 4 års virksomhet i faget, inkludert relevant utdanning, før fagprøve kan avlegges. Til søknaden skal vedlegges vitnemål og attester, samt en anbefaling fra ett av foreningens medlemmer.

Fagprøven omfatter stemming av piano eller flygel, teknisk arbeid samt skriftlig og muntlig eksaminasjon. Synshemmede kandidater kan få den tekniske prøven spesielt tilrettelagt.

Bedømmelsen skjer ved en komite på 3 medlemmer.


Søkere som er medlemmer av andre lands pianostemmerforeninger må avlegge fagprøve på vanlig måte.


Søknad om opptak må sendes skriftlig til presidenten i foreningen, da med anbefaling fra minst ett aktiv medlem som på bakgrunn av en tilfredsstillende utført prøvestemming kan bekrefte at kandidaten er skikket til å ta prøven.